دوشنبه 18 ارديبهشت 1396

کمیسیون منطقه پنج کشور( قم ،مرکزی، اصفهان)

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

چهارشنبه 4 اسفند 1395

فقه و حقوق بشر

اطلاع رسانی راجع به دیدگاههای مختلف فقها در مورد حقوق بشر و متقابلا ، نقد های علمی که از منظر مباحث تخصصی حقوق بشر در مورد فقه نگاشته شده، فارغ از هر گونه داوری وارزیابی در مورد محتوای مطالب، محور اطلاع رسانی وبلاگ حاضر است.

چهارشنبه 31 خرداد 1391

حقوق اقلیتهای دینی در اسلام

وبلاگ حاضر حقوق مدنی، جزائی، سیاسی و مذهبی اقلیتهای دینی را در جامعه ی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

یکشنبه 1 آبان 1390

امام علی(ع) و حقوق بشر

در این وبلاگ اندیشه امام علی (ع) وسیره وسلوک ایشان در حیطه حقوق بشر ونظام فکری مبتنی بر سیره علوی برای پیشبرد حقوق انسانها منعکس می شود

یکشنبه 10 مهر 1390

حج و حقوق بشر

اطلاع رسانی ابعاد وظرفیت های حج به عنوان یک واجب اسلامی، در فرایند پیشبرد حقوق انسانها در سراسر جهان دغدغه اصلی این وبلاگ است.

یکشنبه 13 شهریور 1390

حقوق بشر در فعالیت های تقریب بین ادیان

بررسی ظرفیت های تقریب وهمبستگی بین پیروان ادیان مختلف توحیدی در جهت ارتقا و گسترش حقوق انسانی در سطح جهان ، محور اصلی اطلاع رسانی وبلاگ حاضر است.

ﺳﻪشنبه 8 شهریور 1390

حقوق بشر در آئین های شرقی

بررسی آئین های شرقی از منظر اینکه حقوق انسانی چه جایگاهی در هر یک از این سنت ها دارد، محور وبلاگ حاضر است.

شنبه 29 مرداد 1390

پیامبر اسلام(ص) و حقوق بشر

در این وبلاگ اندیشه پیامبر اسلام (ص) وسیره وسلوک ایشان در حیطه حقوق بشر ونظام فکری مبتنی بر سیره نبوی برای پیشبرد حقوق انسانها منعکس می شود.

شنبه 8 مرداد 1390

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران - منطقه 5

این دفتر متمرکز بر مطالعات و بررسی های درون دینی در حیطه مباحث مختلف حقوق انسانی است و در جهت ایفای این نقش هم به صورت منفرد و هم با همکاری دیگر نهادها و مراکز دینی در قم به ارتقاء پژوهش های اسلامی و آموزش های مربوطه در حیطه حقوق انسانی کمک می کند.

بنام او که بشر را کرامت و ظرفیت بی نهایت ارزانی داشت

امروزه مباحث تخصصی حقوق بشر دهها زمینه موضوعی را دربرمی گیرد. هزاران مقاله و کتاب فنی یا مباحث اجلاس های متعدد در حوزه های متنوع حقوق انسانی منتشر شده یا در حال انتشار است .در جهان معاصر اغلب از سوی برخی مدعیان سکولار ، نقش ادیان در پیشبرد حقوق انسانها وظرفیت های عظیم آموزه های دینی برای بهبود وضعیت بشر نادیده گرفته شده یا کم اهمیت تلقی می شود .در این میانه، طبیعی است که صاحبنظران ادیان مختلف تلاش نمایند تا در عرصه گفتمان جهانی نشان دهند مبتنی بر اندیشه دینی دیدگاه های جامعی در حیطه های مختلف حقوق انسانی می توان ارائه کرد وچه نقدهایی بر افکار و اندیشه ها یا عملکردهای غیر دینی در مقوله حقوق بشر وارد است ومجموعا چگونه می توان از همه دیدگاهها و ظرفیت ها و مشترکات جهانی برای بهبود عملی وضعیت رعایت حقوق انسانها در سراسر عالم بهره برد. سامانه حاضر با این هدف ایجاد شده که ظرفیت های علمی موجود در جوامع دینی خصوصا معتقدین به اسلام را در حیطه های مختلف حقوق انسانی، شناسائی ،معرفی و روند شکوفائی و پویائی فنی تخصصی آنها را شتاب و جامعیت بیشتری بخشد. این مهم جز با مشارکت عموم متفکرین دینی و انجام فعالیت های عالمانه و توام با شرح صدر و صبوری لازم ممکن نمی شود. امید اینکه هریک از مخاطبان ارجمند در این مسیر ارزشمند ومتعالی سهم خود را بخوبی ایفاء کنند.

یادداشت میهمان

تأثیراعمال بشر برحوادث طبیعی در اندیشه اسلامی

آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اینکه اندیشه اسلامی چه نگاهی به حوادث طبیعی دارد و چه رابطه ای بین حوادث طبیعی با اعمال انسان ها وجود دارد، یکی از پرسش‌های مهم قابل طرح در جامعه دینی ایران است. آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص یادداشتی تحلیلی داشته‌اند که برای بهره‌برداری مخاطبان ارجمند در اختیار این سامانه اطلاع‌رسانی قرار گرفته است... برای مشاهده متن  کامل کلیک کنید.

آخرین مطالب

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات14تا 16
دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات12 و 13
دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 9-10-11
دوره دوم درس مبانی فقه حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 7.8
دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر- دکتر ارسطا -جلسات پنجم و ششم
دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر- دکتر ارسطا -جلسات اول تا چهارم
دوره دوم دروس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد محمد جواد ارسطا
365حدیث روز
265
حدیث روز
پست جدید تستی و لینک به درباره ما
ثبت نام
25636
تست
درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه دهم
درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه نهم
درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه هشتم
درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه هفتم
درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه ششم
درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه پنجم