ضوابط کاربری سامانه وبلاگ های تخصصی

ضوابط کاربری سامانه وبلاگ های تخصصی
 نظر به اینکه هر وبلاگ تخصصی توسط یک یا چند نفر از متخصصین و یا تحصیلکرده های واقف بر موضوع وبلاگ اداره می شود و فرض بر این است که کاربران به ابعاد تخصصی موضوع وبلاگ ذیربط خود وقوف داشته و در انتخاب خبرها یا داده های علمی دقت لازم را بکار می گیرند، طبیعتاً انتظار می رود نسبت به ضوابط زیر همواره مقیّد باشند:
- تلاش برای گسترش فضای گفتگوهای فنی تخصصی در حیطه موضوعی وبلاگ.
- رعایت بیطرفی علمی در جهت اینکه امکان طرح دیدگاه های متنوع با لحاظ چارچوب های شرعی و قانونی فراهم باشد.
- رعایت موازین اخلاقی در داده های مکتوب یا در تصاویر و عکس ها
- عدم انتشار مطالبی که متضمن توهین به ادیان الهی ومقدسات دینی وحقوق شناخته شده دینداران باشد
- رعایت قوانین کشوری و پرهیز از انتشار مطالب خلاف امنیت و استقلال ملی
- رعایت قوانین بین المللی در رابطه با استفاده از شبکه جهانی اینترنت و سایت های اینترنتی
- رعایت حریم خصوصی و حقوق افراد ازجمله عدم اهانت به شخصیت های مذهبی، سیاسی، حقیقی و حقوقی کشور به ویژه کاربران سایت.
- عدم استفاده تجارﻯ از سرویس‌هاﻯ شبکه دینی حقوق بشر به هر شكل، مگر با کسب موافقتنامه کتبی از مدیریت شبکه.
- عدم استفاده از فضا و امكانات شبکه دینی حقوق بشر براﻯ آسیب رساندن به افراد، شبكه‌ها یا كامپیوترهاﻯ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
- کاربر هر وبلاگ تخصصی موظف است اگر از شخص حقیقی یا حقوقی در وبلاگ انتقاد شد، در صورت درخواست شخص مذکور، لینک جوابیه آن را با ذکر مورد و با لحاظ قوانین و مقررات ایران، در وبلاگ ذیربط قرار دهد.
* در صورت عدم رعایت موارد مندرج در موافقتنامه توسط کاربر، بر حسب مورد نسبت به قطع دسترسی کاربر و مسدود شدن فوری وبلاگ مورد نظر و یا ارسال اخطاریه اقدام خواهد شد.
** در صورت موافقت کامل با ضوابط فوق و دارا بودن آمادگی تخصصی کاربری یک وبلاگ موضوعی، با ارسال متن زیر خود را کاندیدا نمائید. این جانب به عنوان متقاضی کاربری در سامانه وبلاگ های تخصصی نگرش دینی به حقوق بشر (شبکه دینی حقوق بشر)، به منظور حفظ حقوق كاربران سایت و همچنین فراهم نمودن زمینه تداوم فعالیت‌هاﻯ سایت، با آگاهی کامل، موافقت خود را با شرایط فوق اعلام می‌دارم و زمینه تخصصی مورد وقوف من عبارتست از
نام کاربری
کلمه عبور  
تکرار کلمه عبور 
ایمیل 
ایمیل را دوباره وارد نمایید