کمیسیون منطقه پنج کشور( قم ،مرکزی، اصفهان)

درباره ما

توسط:IHRC5 دوشنبه 18 ارديبهشت 1396

IHRC
Iranian Islamic Human Rights Commission
The Fifth Area Of The Country
Qom, Markazi, Esfahan

Adress: No.:16,alley.26,st.shohada,Qom,Iran
Telefax: +982537831305
people phone service: +982537741331
Email: qom@ihrc.ir

 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
منطقه 5 کشور
(قم، مرکزی، اصفهان)
آدرس : استان قم - شهرستان قم - خیابان شهدا(صفاییه )- کوچه 26 ،‌پشت اموزش و پرورش ، کوچه 7 ،‌پلاک 16
تلفن دفتر و دورنگار :  37831305-025
ارتباطات مردمی :   37741331-025